en_GBnn_NOpl_PLsl_SI
en_GBnn_NOpl_PLsl_SI

Náborový proces

Pre spoločnosti hľadajúce vhodného žiadateľa:

Krok 1: Žiadosť 

Prosíme vás (spoločnosť), aby ste nám zaslali Žiadosť ohľadne špecifického inzerátu alebo vyplňte náš formulár Žiadosti o registráciu našej databázy kandidátov.

Krok 2: Analýza 

Amploy potom vykoná dôkladnú analýzu registrovanej Žiadosti. Skontaktujeme vybraných kandidátov a pozveme ich na pohovor s jedným z našich náborových pracovníkov.

Krok 3: Prvé stretnutie

Pracovník oddelenia ľudských zdrojov firmy Amploy vykoná úvodný pohovor .
Jeho účelom je doplniť dokumenty, ktoré sme obdržali a stretnúť sa s kandidátom osobne. Počas pohovoru, kandidát dostane príslušné informácie o vašej spoločnosti spolu s detailnými informáciami o funkcii a rozsahu pracovných povinností.

Krok 4:  Spätná väzba

Kandidáti, ktorí prešli úvodným pohovorom sú potom pozvaní na druhé stretnutie.

Krok 5: Druhé stretnutie

Pohovor vykoná predstaviteľ oddelenia ľudských zdrojov spoločnosti Amploy spolu s priamym nadriadeným z vašej spoločnosti. Počas tohto stretnutia sa oficiálne ponúkne kandidátovi pracovná ponuka.


Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.